Till startsida

Jag är nominerad för utbytesstudier

 

Vad händer nu..?

Efter att du har blivit nominerad av utlandsavdelningen kommer du själv att ha direktkontakt med skolan. Du kommer att få information från skolan om vad du behöver göra för att registrera dig, vilka kurser som erbjuds, hur du ordnar boende osv med den här informationen kan se olika ut och det är inte säkert att du kommer att få något informationspaket med vanlig post; idag sker mycket av kontakten elektroniskt, så var uppmärksam på all inkomande e-post.

Du har själv ett ansvar att göra vad som åligger dig; var noga med att följa de instruktioner du får. Terminerna vid våra utländska partneruniversitet löper oftast inte parallellt med den svenska terminsindelningen varför du får räkna med att bli kontaktad på tider utanför våra ordinarie terminsperioder. Det kan ibland dröja till juni/juli innan utresande höstterminsstudenter hör från sitt värduniversitet, för vårterminsstudenter november/december, eller ännu senare om du skall studera i ett tysktalande land. Checklista för dig som är nominerad

 
- Fastställ din studieplan tillsammans med programansvarig/ studievägledare så att du väljer kurser som du sedan kan tillgodoräkna dig. Du kan läsa mer om vad som gäller vid tillgodoräknande av studier utomlands här.

- Ett problem som kan uppstå i samband med utlandsstudier är att det vanligtvis dröjer innan studieresultaten från värduniversiteten rapporteras efter din hemkomst. Sök därför gärna studiemedel för både din utlandstermin och din efterföljande svenska termin samtidigt.

- Ta del av andra studenters upplevelser genom att läsa reserapporter i STARS.

- Se över ditt försäkringsskydd. Alla utresande studenter är försäkrade genom Kammarkollegiets försäkring Student-UT. På Kammarkollegiets hemsida kan du läsa mer om villkoren för försäkringen, men det är upp till dig att avgöra om du eventuellt vill teckna någon kompletternade försäkring.

- Hyr ut din bostad till en inkommande student! Göteborgs universitet är medlemmar i Housing Anywhere, en plattform som utresande studenter kan använda för att få sin bostad uthyrd. Genom att hyra ut din bostad kan du både få hyran betald och hjälpa universitetet att öka tillgången på bostäder för inresande utbytesstudenter. Se www.housinganywhere.com för mer information. 

                      
                    


- Ansök om visum om du behöver detta, var ute i god tid! På www.jordenrunt.nu/visum finns en lista över de olika länderna och vilken typ av visum som krävs.

- Ta reda på om vaccination krävs, se www.vaccination.nu för mer information.

- Kontrollera att du har giltigt pass, kontakta annars Polismyndigheten.

- EILC är förberedande språkkurser i de små europeiska språken, exempelvis flamländska, litauiska, grekiska och isländska. Mer information om vilka kurser som erbjuds hittar du här, där du också finner ansökningsformulär, dessa skickas sedan till Johan Ahlgren på International Office.
Den student som får en EILC-plats erhåller extra Erasmusstipendium på 150 euro per vecka.

- När du åker ut för att spendera en längre tid utomlands är det vanligt att drabbas av en s.k. kulturchock. Det kan kännas svårt att anpassa sig och det är då bra att veta att du genomgår en av faserna i processen att anpassar dig till din nya miljö. 

Här kan du läsa mer om kulturchockar och de olika faserna.

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta